Göksu HES ve Regülatörü

Proje sahası, Bolu İli Mudurnu İlçesi’ne bağlı Taşkesti Beldesi’nin yaklaşık 1 km kuzeyinde bulunan Sakarya Havzası içinde yer almaktadır. Bu projede Karacasuyu ile Mudurnu Çayı’nın birleştiği yerde inşa edilen Göksu Regülatörü’nden alınan suların 12 000 m uzunluğunda bir iletim hattından sonra yine sağ sahilde inşa edilen HES’e düşürülmesi sağlanmıştır. Mudurnu Çayı üzerinde 460,00 m talveg kotunda yapılan regülatörden 463,00 m kotundan alınan suların 310,00 m kotunda inşa edilen santrala düşürülerek elektrik enerjisi elde edilmiştir.. Göksu Hes projesi ; regülatör ,su alma yapısı , çökeltim havuzu , 12 000 m (900m tünel 11.100 m UPVC iletim hattı , yükleme havuzu ve 750 m uzunluğundaki cebri borudan müteşekkil olup , kurulu gücü 16,94 MW ve yıllık enerji üretimi 51,60 GWh/yıl olması planlanmaktadır.

 
Copyright 2011 Tek-İmaş İnşaat