Kalite Politikamız

FİRMA POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKASI

*Uygun maliyet ve üstün kalite seviyesi ile müşterilerimize ulaşarak yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet gücümüzü artırmak,
*Sektörümüzün vermiş olduğu bilinçle, günümüz şartlarında her türlü teknolojiyi kullanarak Taahhüt ettiğimiz işleri zamanında ve projelerine uygun olarak gerçekleştirmek
*Müşteri şartnamelerine, ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapmak, Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak,
*Gerekli kaynakları temin ederek, inşaat yapım ve destek süreçlerinin her aşamasında, süreçlerin performanslarını kuruluş adına çalışan kişilerin katılımı ile sistemin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmek,
*Kalite, verim ve kâr artırımını sağlamak için personelin eğitimini sağlamak ve ekip çalışmasının gerekliliği bilincini oluşturmak.
* Sistem hedeflerinin çalışanlara iletilmesini, net bir şekilde anlaşılmasını ve bunun için iletişim kanallarının açık tutulmasını sağlamak,
*Çalışma koşullarını sık sık gözden geçirmek ve aksayan konularda tedbirlere başvurmak, bu tedbirler için kaynak sağlamak, değişen şartlara göre politikayı gözden geçirmek,

ÇEVRE POLİTİKASI
Altyapı, üstyapı, peyzaj işleri ve ofis faaliyetlerimizde;
*Çevre yönlerini ve çevresel etkinliklerini kontrol altında tutarak, çevre performansımızı sürekli geliştirmek,
*Çevreye zarar verecek unsurları gidermek, sürekli ve etkin bir çevre bilinci oluşturmak, eğitim ve denetim faaliyetlerimizi aralıksız sürdürmek,
*Yürürlükte olan çevre sağlığı ile ilgili yasal düzenlemelere kesinlikle uymak,
*Faaliyetlerimizde doğal kaynakların tüketimini azaltan metotlar kullanmak,
*Tekrar kullanım ve geri dönüş yöntemlerini yaygınlaştırmak,

İSG POLİTİKASI

Altyapı, üstyapı, peyzaj işleri ve ofis faaliyetlerimizde;
*İş kazası sonucu yaralanmaların ve faaliyetler sırasında oluşabilecek meslek hastalıklarının önlenebilmesi veya azaltılması için tüm personelin bilinçlendirilmesi için eğitimler yapmak, personelin tam katılımını sağlamak ve Üst Yönetim olarak risk değerlendirmesini yaparak şantiye ve ofis ortamındaki güvensiz durumları ve güvensiz hareketleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek,
*İş Sağlığı ve Güvenliği konularında Şirketin tabi olduğu yerel ve uluslararası mevzuata uyumlu çalışmak, kuruluş adına çalışan kişilerin, ziyaretçilerinin ve komşularının TEK-İMAŞ faaliyetleri nedeniyle maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri en aza indirmek,
*Kuruluş adına çalışan kişilere sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak,
*İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamaları sürekli gözden geçirip iyileştirmeler yapmak,
*Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek,
*Faaliyetlerimizde kalite, çevre ve isg hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşılmasını değerlendirmek,
*Tedarikçilerimizin de kalite, çevre ve iş sağlığı/güvenliği konularında sorumlu ve duyarlı kuruluşlar olmalarını teşvik etmek
temel ilkelerimizdir.

 
Copyright 2011 Tek-İmaş İnşaat