Göksu HES ve Regülatörü İnşaatı

İşveren İdare: TEK-EN Enerji Üretim A.Ş
İşin Yeri: Bolu / TÜRKİYE
Sözleşme Tarihi: 15.06.2013

Proje sahası, Bolu İli Mudurnu İlçesi’ne bağlı Taşkesti Beldesi’nin yaklaşık 1 km kuzeyinde bulunan Sakarya Havzası içinde yer almaktadır. Bu projede Karacasuyu ile Mudurnu Çayı’nın birleştiği yerde inşa edilecek olan Göksu Regülatörü’nden alınacak suların 12.000 m uzunluğunda bir iletim hattından sonra yine sağ sahilde inşa edilecek olan HES’e düşürülmesi amaçlanmıştır. Mudurnu Çayı üzerinde 460,00 m talveg kotunda yapılacak regülatörden 463,00 m kotundan alınacak suların 310,00 m kotunda inşa edilecek olan santrala düşürülerek elektrik enerjisi elde edilmesini sağlayacak tesisler önerilmiştir. Göksu Hes projesi ; regülatör ,su alma yapısı , çökeltim havuzu , 12 000 m uzunluğunda iletim kanalı, yükleme havuzu ve 750 m uzunluğundaki cebri borudan müteşekkil olup , kurulu gücü 16.94 MW ve yıllık enerji üretimi 51.60 GWh/yıl olması planlanmaktadır.

fancy
fancy
fancy
fancy
fancy
fancy
fancy
fancy
fancy
fancy
fancy
fancy
fancy
fancy
fancy
fancy
fancy
fancy
fancy
fancy
 
Copyright 2011 Tek-İmaş İnşaat